Chủ động phương án di dân ngoài đê trước mùa mưa bão

Thứ 6, 14/06/2024 | 12:24:45 [GMT +7] A  A
Là địa bàn có tuyến đê biển 1 đi qua và là địa phương có một số hộ dân đang sinh sống ngoài đê, trước mùa mưa bão, phường Hải Thành, quận Dương Kinh chủ động xây dựng phương án di dân vào các khu vực trong đê để đảm bảo an toàn.

Ý kiến ()